Kontakt

Fundacja Polskie Centrum Edukacji i Kultury Lokomotywa w Amsterdamie

KvK 56788908 | ING NL51INGB0006526232

Kadra nauczycielska

- Klasa O1 - Monika Szczepaniak-Cichocka, Justyna Gouw
- Klasa O - Urszula Zielińska / Agnieszka Grzyb
- Klasa A - Anna Smyk / Monika den Blanken
- Klasa B - Beata Grandos / Krystyna Bartel
- Klasa C - Agata Załubska / Karolina Krause
- Klasa D - Katarzyna Wyszyńska
- Lekcje polskiego dla dorosłych: Marta Skura, Marta Driessen

- Logopedia: Anna Held, Anna Chachulska
- Zastępstwa: Marta van den Ochtend

Adres pod którym odbywają się zajęcia :

Cygnus Gymnasium
Vrolikstraat 8 1091 VG Amsterdam

Zarząd Centrum Lokomotywa:

Bożena Kopczyńska, Przewodnicząca
Kontakt w ramach współpracy i wolontariatu, PR
E-mail: voorzitter@lokomotywa.nl / Tel. 06 42919697

Marta van der Haagen, Sekretarz
Zapisy uczniów, informacje dla rodziców, website, FB
E-mail: info@lokomotywa.nl

Marcin Bodnar, Skarbnik
Informacje związane z opłatami
E-mail: penningmeester@lokomotywa.nl

Monika Fennema, Członek Zarządu
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Stowarzyszenie Wspólnota Polska
Zajęcia realizowane w Centrum Lokomotywa finansowane są ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

Contact

Stichting Pools Centrum voor Onderwijs en Cultuur Lokomotywa te Amsterdam

KvK 56788908 | ING NL51INGB0006526232

Docenten en assistentes

- Groep O1 - Monika Szczepaniak-Cichocka, Justyna Gouw
- Groep O - Urszula Zielińska / Agnieszka Grzyb
- Groep A - Anna Smyk, Monika den Blanken
- Groep B - Beata Grandos, Krystyna Bartel
- Groep C - Agata Załubska / Karolina Krause
- Groep D - Katarzyna Wyszyńska
- Pools voor volwassenen: Marta Skura, Marta Driessen

- Logopedie: Anna Held, Anna Chachulska
- Invaljuffen: Marta van den Ochtend

Adres waar de Poolse lessen worden gegeven:

Cygnus Gymnasium
Vrolikstraat 8 1091 VG Amsterdam

Bestuur van Centrum Lokomotywa:

Bożena Kopczyńska, Voorzitter
Contact over samenwerking, vrijwilligerswerk en PR
E-mail: voorzitter@lokomotywa.nl / Tel. 06 42919697

Marta van der Haagen, Secretaris
Inschrijving, informatie voor ouders, website, FB
E-mail: info@lokomotywa.nl

Marcin Bodnar, Penningmeester
Informatie over lesgeld
E-mail: penningmeester@lokomotywa.nl

Monika Fennema, Bestuurslid


Ik spreek Pools Logo Ambasada w Hadze
Projekty realizowane w Centrum Lokomotywa finansowane są ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych na współpracę z Polonią i Polakami za granicą

  Vormgeving: Puntspatie [bno] | Webdevelopment: Buro Vrolik | Fundacja Polskie Centrum Edukacji i Kultury Lokomotywa | KvK 56788908