Kontakt

Fundacja Polskie Centrum Edukacji i Kultury Lokomotywa w Amsterdamie

KvK 56788908 | ING NL51INGB0006526232

Kadra nauczycielska

- Klasa O1 - Monika Szczepaniak-Cichocka
- Klasa O - Anna Smyk
- Klasa A - Sylwia Sobel, Monika den Blanken
- Klasa B - Beata Grandos
- Klasa C - Agata Hofmeester
- Klasa D - Katarzyna Wyszyńska
- Lekcje polskiego dla dorosłych: Marta Skura, Marta Driessen
- Logopedia: Anna Held, Anna Chachulska
- Drama i zajęcia teatralne: Michał Jurys
- Zastępstwa: Anna Liberman

Adres pod którym odbywają się zajęcia :

AICS, Prinses Irenestraat 59 1077 WV Amsterdam

Zarząd Centrum Lokomotywa:

Bożena Kopczyńska, Przewodnicząca
Kontakt w ramach współpracy i wolontariatu, PR
E-mail: voorzitter@lokomotywa.nl / Tel. 06 42919697

Marta van der Haagen, Sekretarz
Zapisy uczniów, informacje dla rodziców, website, FB
E-mail: info@lokomotywa.nl

Marcin Bodnar, Skarbnik
Informacje związane z opłatami
E-mail: penningmeester@lokomotywa.nl

Monika Fennema, Członek Zarządu


Logo Ambasada w Hadze Logo Senat RP

Ik spreek Pools
Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

Contact

Stichting Pools Centrum voor Onderwijs en Cultuur Lokomotywa te Amsterdam

KvK 56788908 | ING NL51INGB0006526232

Docenten en assistentes

- Groep O1 - Monika Szczepaniak-Cichocka
- Groep O - Anna Smyk
- Groep A - Sylwia Sobel, Monika den Blanken
- Groep B - Beata Grandos
- Groep C - Agata Hofmeester
- Groep D - Katarzyna Wyszyńska
- Pools voor volwassenen: Marta Skura, Marta Driessen
- Logopedie: Anna Held, Anna Chachulska
- Drama en theateractiviteiten: Michał Jurys
- Invaljuffen: Anna Liberman

Adres waar de Poolse lessen worden gegeven:

AICS, Prinses Irenestraat 59 1077 WV Amsterdam

Bestuur van Centrum Lokomotywa:

Bożena Kopczyńska, Voorzitter
Contact over samenwerking, vrijwilligerswerk en PR
E-mail: voorzitter@lokomotywa.nl / Tel. 06 42919697

Marta van der Haagen, Secretaris
Inschrijving, informatie voor ouders, website, FB
E-mail: info@lokomotywa.nl

Marcin Bodnar, Penningmeester
Informatie over lesgeld
E-mail: penningmeester@lokomotywa.nl

Monika Fennema, Bestuurslid

Stowarzyszenie Wspólnota Polska


Fundacja Edukacja dla DemokracjiLogo Szkoła PL
Działalność szkoły jest wspierana przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach projektu Szkoła.PL współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

  Vormgeving: Puntspatie [bno] | Webdevelopment: Buro Vrolik | Fundacja Polskie Centrum Edukacji i Kultury Lokomotywa | KvK 56788908